شما در حال مشاهده هستید خریداری ۳ راس گوسفند جهت ادای ذبح نیابتی که توسط شما نیکوکاران و خیرین به گروه جهادی

خریداری ۳ راس گوسفند جهت ادای ذبح نیابتی که توسط شما نیکوکاران و خیرین به گروه جهادی

خریداری ۳ راس گوسفند جهت ادای ذبح نیابتی که توسط شما نیکوکاران و خیرین به گروه جهادی شهید خدامرادی و حسینیه اعظم زنجان اهدا گردیده است.

بسته های گوشت این احشام ذبح شده میان نیازمندان توزیع می گردد.

شما میتوانید در اول هرماه قمری با واریز مقادیر مورد نظر به گروه جهادی شهید خدامرادی در تامین گوشت نیازمندان مشارکت کنید.

لطفا بعد از واریز حتما اطلاع دهید جهت ذبح قربانی می باشد.

زمان ذبح و توزیع : ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲
.
شماره کارت واریز کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳
حسینیه اعظم زنجان

با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید