شما در حال مشاهده هستید اهدا مبلغ ۱۲ میلیون تومان جهت قربانی گوسفند به گروه جهادی شهید خدامرادی جهت ذبح و توزیع میان نیازمندان

اهدا مبلغ ۱۲ میلیون تومان جهت قربانی گوسفند به گروه جهادی شهید خدامرادی جهت ذبح و توزیع میان نیازمندان

اهدا مبلغ ۱۲ میلیون تومان جهت قربانی گوسفند به گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان جهت ذبح و توزیع میان نیازمندان

از لطف و اعتماد شما سپاسگزاریم

شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
اقلام غیرنقدی را می‌توانید به دفتر گروه جهادی تحویل دهید.
تلفن جهت هماهنگی:
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید