شما در حال مشاهده هستید پرداخت ۶۱۵ هزارتومان هزینه دارو از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی

پرداخت ۶۱۵ هزارتومان هزینه دارو از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی

پرداخت ۶۱۵ هزارتومان هزینه دارو از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی

زمان اهدا: ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید