شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲

گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲

درسال ۱۴۰۲
کمک های نقدی وغیر نقدی به ارزش
۳ میلیارد و ۷۳۱ میلیون تومان
شامل گوشت،موادغذایی، پوشاک، تحصیلی و درمانی به نیازمندان اهدا شد
گروه جهادی شهید خدامرادی
پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

محله_اسلامی

گزارش_عملکرد

@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید