شما در حال مشاهده هستید روایت مهربانی

روایت مهربانی

کمک به خرید پوشینه مادری که قطع نخاع هستن به مبلغ ۱۹۳ هزار تومان

پرداخت هزینه بیمه و کتاب دو دانش آموز محروم روستایی به مبلغ ۳۲۰ هزار تومان

تاریخ اهدا: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه اعظم زنجان
@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید