اهدا یخچال فریزر به مادری با ۲ فرزند و مستاجر

اهدا یخچال فریزر به مادری با ۲ فرزند و مستاجر توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳حسینیه اعظم زنجاناز خیر گرامی که این یخچال را به گروه جهادی اهدا کردند…

ادامه مطلباهدا یخچال فریزر به مادری با ۲ فرزند و مستاجر