اهدا صدقه اول هرماه به نیت خانواده های محروم و کودکان نیازمند

مادرم کرده سفارش که بگو اول ماهبابی انت و امی یا اباعبداللهباعرض تبریک و تهنیت بمناسبت فرارسیدن ماه شعبان به شما نیکوکاران گرامیشما می توانید صدقات خود را جهت حمایت…

ادامه مطلباهدا صدقه اول هرماه به نیت خانواده های محروم و کودکان نیازمند

واریز ۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان توسط شما نیکوکاران گرامی برای زلزله زدگان خوی

۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان توسط شما نیکوکاران گرامی برای زلزله زدگان خوی واریز شده است.چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار طرح جمع آوری…

ادامه مطلبواریز ۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان توسط شما نیکوکاران گرامی برای زلزله زدگان خوی

واریز ۶ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان توسط شما نیکوکاران گرامی برای زلزله زدگان خوی

تا کنون ۶ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان توسط شما نیکوکاران گرامی برای زلزله زدگان خوی واریز شده است. منتظر مهر ورزی شما هستیم طرح جمع آوری کمک های مردمی…

ادامه مطلبواریز ۶ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان توسط شما نیکوکاران گرامی برای زلزله زدگان خوی