برگزاری دوره رایگان آموزش امداد و کمک های اولیه در گروه جهادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

دوره رایگان آموزش امداد و کمک های اولیه در گروه جهادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان برگزار می گردد. علاقمندان می توانند از روز شنبه سوم تیرماه لغایت دوشنبه ۵…

ادامه مطلببرگزاری دوره رایگان آموزش امداد و کمک های اولیه در گروه جهادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان