نیازمند کمک و همراهی شما نیکوکاران گرامی جهت پرداخت بدهی چندین ماهه گاز مادری تنها و سالمند نیازمند هستیم

جهت پرداخت بدهی چندین ماهه گاز مادری تنها و سالمند نیازمند کمک و همراهی شما نیکوکاران گرامی هستیممبلغ مورد نیاز یک میلیون و ۹۶۵ هزار تومانبه میزان که مشارکت بفرمائید…

ادامه مطلبنیازمند کمک و همراهی شما نیکوکاران گرامی جهت پرداخت بدهی چندین ماهه گاز مادری تنها و سالمند نیازمند هستیم

پرداخت بدهی آب خانواده ای نیازمند از ساکنین مجاور به مبلغ ۲۳۱ هزار تومان

پرداخت بدهی آب خانواده ای نیازمند از ساکنین مجاور به مبلغ ۲۳۱ هزار تومان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا: یکم آبانماه ۱۴۰۲شماره کارت…

ادامه مطلبپرداخت بدهی آب خانواده ای نیازمند از ساکنین مجاور به مبلغ ۲۳۱ هزار تومان

پرداخت اجاره بهای خانواده ای نیازمند به مبلغ یک میلیون تومان

پرداخت اجاره بهای خانواده ای نیازمند به مبلغ یک میلیون تومان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا: یکم آبانماه ۱۴۰۲شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه…

ادامه مطلبپرداخت اجاره بهای خانواده ای نیازمند به مبلغ یک میلیون تومان