توزیع سرکه و آب لیموی اهدایی به گروه جهادی شهید خدامرادی میان خانواده های نیازمند

سرکه و آب لیموی اهدایی به گروه جهادی شهید خدامرادی میان خانواده های نیازمند توزیع گردید از اعتماد و لطف شما سپاسگزاریم تاریخ اهدا: ۴ مهرماه ۱۴۰۲شماره کارت کمک های…

ادامه مطلبتوزیع سرکه و آب لیموی اهدایی به گروه جهادی شهید خدامرادی میان خانواده های نیازمند