برگزاری کلاس دوخت لوازم آشپزخانه و گلیم بافی در محل گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

برگزاری کلاس دوخت لوازم آشپزخانه و گلیم بافی در محل گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجانلازم بذکر است بصورت همزمان دوره آموزشی رایگان مهارت های…

ادامه مطلببرگزاری کلاس دوخت لوازم آشپزخانه و گلیم بافی در محل گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان