برگزاری دوره جدید کلاسهای آموزش خیاطی برای ۵۰ نفردر محل گروه جهادی شهید خدامرادی

همزمان با آغاز دوره پیشرفته خیاطی برای ۲۰ هنر جو ، دوره جدید آموزش خیاطی با حضور و ثبت نام ۵۰ نفر در محل گروه جهادی شهید خدامرادی از روز…

ادامه مطلببرگزاری دوره جدید کلاسهای آموزش خیاطی برای ۵۰ نفردر محل گروه جهادی شهید خدامرادی

برگزاری دوره آموزش مقدماتی خیاطی در قالب دو کلاس آموزشی توسط گروه جهادی

توانمندسازی برگزاری ۲۸ جلسه ۳ ساعته از دوره آموزش مقدماتی خیاطی برای ۲۰ کارآموز در قالب دو کلاس آموزشی توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پ ۱۳ حسینیه اعظمبه اطلاع…

ادامه مطلببرگزاری دوره آموزش مقدماتی خیاطی در قالب دو کلاس آموزشی توسط گروه جهادی

برگزاری دوره آموزش خیاطی برای ۴۰ هنرجو جهت توانمندسازی بانوان

برگزاری دوره آموزش خیاطی برای ۴۰ هنرجو در قالب دو گروه آموزشی جهت توانمندسازی بانوان محلات مجاور توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیاز خادمین و هیات امنای محترم حسینیه اعظم…

ادامه مطلببرگزاری دوره آموزش خیاطی برای ۴۰ هنرجو جهت توانمندسازی بانوان