پرداخت ۴۰ میلیون تومان هزینه پول پیش برای اجاره سرپناه مادری با ۲ فرزند از ساکنین مجاور

۴۰ میلیون تومان هزینه پول پیش برای اجاره سرپناه مادری با ۲ فرزند از ساکنین مجاور پرداخت گردید۲۰ میلیون تومان از محل کمک های شما در ایام شهادت حضرت فاطمه…

ادامه مطلبپرداخت ۴۰ میلیون تومان هزینه پول پیش برای اجاره سرپناه مادری با ۲ فرزند از ساکنین مجاور