توزیع ۱۰۰ بسته مواد غذایی در شب یلدا

۱۰۰ بسته مواد غذایی به ارزش ۶۸ میلیون تومان در شب یلدای امسال میان نیازمندان محلات مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی توزیع گردید.با کمک های شما نیکوکاران گرامی و…

ادامه مطلبتوزیع ۱۰۰ بسته مواد غذایی در شب یلدا

اهدا ۱۰۰ بسته موادغذایی در شب یلدا

۱۰۰ بسته مواد غذایی به ارزش ۶۸ میلیون تومان در شب یلدای امسال میان نیازمندان محلات مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی توزیع گردید.با کمک های شما نیکوکاران گرامی و…

ادامه مطلباهدا ۱۰۰ بسته موادغذایی در شب یلدا