اهدا اقلام نو و کارکرده سالم به تعداد ۱۷۵ عدد به ۴۷ خانواده نیازمند

اهدا اقلام نو و کارکرده سالم (آشپزخانه و …) به تعداد ۱۷۵ عدد به ۴۷ خانواده نیازمند به ارزش تقریبی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تاریخ اهدا: جمعه 23…

ادامه مطلباهدا اقلام نو و کارکرده سالم به تعداد ۱۷۵ عدد به ۴۷ خانواده نیازمند