اهدا ۶۰ بسته مواد غذایی به ۶۰ خانواده بیمار، سالمند و نیازمند مجاور

اهدا ۶۰ بسته مواد غذایی به ۶۰ خانواده بیمار، سالمند و نیازمند مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان این بسته های غذایی توسط مسجد…

ادامه مطلباهدا ۶۰ بسته مواد غذایی به ۶۰ خانواده بیمار، سالمند و نیازمند مجاور