اهدا یک عدد تلویزیون و میز تحریر به خانواده نیازمند

اهدا یکعدد تلویزیون و دستگاه دیجیتال بهمراه میز تلویزیون به خانواده نیازمند، اهدا میز تحریر به دانش آموز نیازمند و توزیع سیب زمینی های اهدایی یکی از خیرین در میان…

ادامه مطلباهدا یک عدد تلویزیون و میز تحریر به خانواده نیازمند