پرداخت هزینه داروی کودکی بیمار از ساکنین مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه اعظم زنجان

پرداخت هزینه داروی کودکی بیمار از ساکنین مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا:۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید ابوالفضل…

ادامه مطلبپرداخت هزینه داروی کودکی بیمار از ساکنین مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه اعظم زنجان

اهدا داروهای دریافتی از خیرین به خیریه ها ،گروه های جهادی درمانی و هلال احمرشهر زنجان جهت تفکیک و استفاده برای بیماران نیازمند

اهدا داروهای دریافتی از خیرین به خیریه ها ،گروه های جهادی درمانی و هلال احمرشهر زنجان جهت تفکیک و استفاده برای بیماران نیازمند توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج…

ادامه مطلباهدا داروهای دریافتی از خیرین به خیریه ها ،گروه های جهادی درمانی و هلال احمرشهر زنجان جهت تفکیک و استفاده برای بیماران نیازمند