اهدا شیرخشک به یکی از کودکان مجاور گروه جهادی

اهدا شیرخشک به یکی از کودکان مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا:۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیپایگاه…

ادامه مطلباهدا شیرخشک به یکی از کودکان مجاور گروه جهادی

اهدا ۵ قوطی شیرخشک (۲۸۵ هزارتومان) به کودک روستایی

اهدا ۵ قوطی شیرخشک (۲۸۵ هزارتومان) به کودک روستایی که مشکل سوءتغذیه دارد و پدر بیمار اعصاب و روان میباشد توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پ ۱۳ حسینیه اعظم…

ادامه مطلباهدا ۵ قوطی شیرخشک (۲۸۵ هزارتومان) به کودک روستایی