اهدا صدقه اول هرماه به نیت خانواده های محروم و کودکان نیازمند

مادرم کرده سفارش که بگو اول ماهبابی انت و امی یا اباعبداللهباعرض تبریک و تهنیت بمناسبت فرارسیدن ماه شعبان به شما نیکوکاران گرامیشما می توانید صدقات خود را جهت حمایت…

ادامه مطلباهدا صدقه اول هرماه به نیت خانواده های محروم و کودکان نیازمند