اهدا یک تخته فرش به یکی از خانواده ها

اهدا یک تخته فرش به یکی از خانواده ها توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا:۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید…

ادامه مطلباهدا یک تخته فرش به یکی از خانواده ها

اهدا فرش و لوازم خانگی به گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان توسط خیرین برای نیازمندان

اهدا فرش و لوازم خانگی به گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان توسط خیرین برای نیازمنداناز لطف شما ممنونیمتاریخ اهدا: ۸ آبانماه ۱۴۰۲شماره کارت کمک های…

ادامه مطلباهدا فرش و لوازم خانگی به گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان توسط خیرین برای نیازمندان

اهدا یخچال فریزر، اجاق گاز و دو تخته فرش به نوعروس نیازمند به ارزش ۴۶ میلیون تومان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

اهدا یخچال فریزر، اجاق گاز و دو تخته فرش به نوعروس نیازمند به ارزش ۴۶ میلیون تومان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی اهدا یک عدد تخت دو نفره توسط…

ادامه مطلباهدا یخچال فریزر، اجاق گاز و دو تخته فرش به نوعروس نیازمند به ارزش ۴۶ میلیون تومان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی