پرداخت اجاره بها عقب افتاده یکی از خانواده های ساکن محلات مجاور به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان

پرداخت اجاره بها عقب افتاده یکی از خانواده های ساکن محلات مجاور به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومانتاریخ اهدا: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی…

ادامه مطلبپرداخت اجاره بها عقب افتاده یکی از خانواده های ساکن محلات مجاور به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان

پرداخت پول کفاره روزه یکی از نیکوکاران به خانواده ای بی سرپرست ۴ نفره جهت تهیه نان به مبلغ ۲۴۰ هزار تومان

پرداخت پول کفاره روزه یکی از نیکوکاران به خانواده ای بی سرپرست ۴ نفره جهت تهیه نان به مبلغ ۲۴۰ هزار تومان تاریخ اهدا: پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲شماره کارت کمک…

ادامه مطلبپرداخت پول کفاره روزه یکی از نیکوکاران به خانواده ای بی سرپرست ۴ نفره جهت تهیه نان به مبلغ ۲۴۰ هزار تومان

پرداخت اجاره بها فروردین ماه مادری با ۳ فرزند به مبلغ یک میلیون تومان

پرداخت اجاره بها فروردین ماه مادری با ۳ فرزند به مبلغ یک میلیون تومانتاریخ اهدا: شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیاقلام غیرنقدی جهت نیازمندان…

ادامه مطلبپرداخت اجاره بها فروردین ماه مادری با ۳ فرزند به مبلغ یک میلیون تومان