اهدا قرآن کریم و لوازم نو برای جهیزیه یک زوج جوان نیازمند توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

اهدا قرآن کریم و لوازم نو برای جهیزیه یک زوج جوان نیازمند توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی تاریخ اهدا: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید ابوالفضل…

ادامه مطلباهدا قرآن کریم و لوازم نو برای جهیزیه یک زوج جوان نیازمند توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی