چهل و سومین مرحله از اهدا لباس نو کارکرده تعداد ۹۰۸ دست لباس ،چادر وکیف و کفش و اسباب بازی به ۹۳ خانواده به ارزش تقریبی ۶۰ میلیون تومان

در چهل و سومین مرحله از اهدا لباس نو کارکرده تعداد ۹۰۸ دست لباس ،چادر وکیف و کفش و اسباب بازی به ۹۳ خانواده به ارزش تقریبی ۶۰ میلیون تومان…

ادامه مطلبچهل و سومین مرحله از اهدا لباس نو کارکرده تعداد ۹۰۸ دست لباس ،چادر وکیف و کفش و اسباب بازی به ۹۳ خانواده به ارزش تقریبی ۶۰ میلیون تومان