اهدا لباس نو توسط یکی از خیرین گرامی

اهدایی لباس توسط یکی از خیرین مهربان گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه اعظم زنجاندر آستانه ماه ضیافت الهی از شما سپاسگزاریم بخاطر مهربانی هاتون شماره کارت کمک…

ادامه مطلباهدا لباس نو توسط یکی از خیرین گرامی