اهدا لوازم خانگی نو به خانواده نو عروس به ارزش تقریبی ۴ میلیون تومان

اهدا لوازم خانگی نو به خانواده نو عروس به ارزش تقریبی ۴ میلیون تومان تاریخ اهدا: جمعه ۳۰ دیماه ۱۴۰۱شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیاقلام غیرنقدی جهت…

ادامه مطلباهدا لوازم خانگی نو به خانواده نو عروس به ارزش تقریبی ۴ میلیون تومان