اهدا کیک و بیسکویت و ست سیسمونی جهت اهدا به نیازمندان توسط خیرین مهربان گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

اهدا کیک و بیسکویت و ست سیسمونی جهت اهدا به نیازمندان توسط خیرین مهربان گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا:۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲شماره کارت…

ادامه مطلباهدا کیک و بیسکویت و ست سیسمونی جهت اهدا به نیازمندان توسط خیرین مهربان گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی