خیرین گرامی میتوانند باخرید و اهدا لوازم پزشکی یاریگر بیماران نیازمند باشند

با توجه به نیاز همشهریان گرامی به لوازم کمک پزشکیحسینیه اعظم زنجان از سالیان گذشته با تهیه تعدادی دستگاه اکسیژن ساز نسبت به رفع مشکل عزیزان بیمار اقدام نموده است.دستگاه…

ادامه مطلبخیرین گرامی میتوانند باخرید و اهدا لوازم پزشکی یاریگر بیماران نیازمند باشند