اهدا یک عدد لباسشویی ارج دست دوم سالم به خانواده نیازمند بیمار به ارزش تقریبی ۴ میلیون تومان

اهدا یک عدد لباسشویی ارج دست دوم سالم به خانواده نیازمند بیمار به ارزش تقریبی ۴ میلیون تومان،این لباسشویی توسط یکی از خادمین افتخاری حسینیه اعظم به گروه جهادی شهید…

ادامه مطلباهدا یک عدد لباسشویی ارج دست دوم سالم به خانواده نیازمند بیمار به ارزش تقریبی ۴ میلیون تومان