اهدا ۲۸ عدد بخاری برقی سه شعله به ارزش ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به مردم زلزله زده خوی با حضور اعضای گروه جهادی شهید خدامرادی و خادمین حسینیه اعظم زنجان

با حضور اعضای گروه جهادی شهید خدامرادی و خادمین حسینیه اعظم زنجان در شهرستان خوی ۲۸ عدد بخاری برقی سه شعله به ارزش ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به…

ادامه مطلباهدا ۲۸ عدد بخاری برقی سه شعله به ارزش ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به مردم زلزله زده خوی با حضور اعضای گروه جهادی شهید خدامرادی و خادمین حسینیه اعظم زنجان

ذبح گوسفندان و آماده سازی گوشت ها جهت ارسال برای پخت غذا به زلزله زدگان خوی توسط حسینیه اعظم زنجان

ذبح گوسفندان و آماده سازی گوشت ها جهت ارسال برای پخت غذا به زلزله زدگان خوی توسط حسینیه اعظم زنجانباتوجه به نیاز زلزله زدگان به وسایل گرمایشی از محل مبالغ…

ادامه مطلبذبح گوسفندان و آماده سازی گوشت ها جهت ارسال برای پخت غذا به زلزله زدگان خوی توسط حسینیه اعظم زنجان