اهدا پتو برای ارسال به زلزله زدگان خوی توسط یکی از بسیجیان پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم

اهدا پتو برای ارسال به زلزله زدگان خوی توسط یکی از بسیجیان پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم طرح جمع آوری کمک های مردمی برای زلزله زدگان شهرستان خوی از عموم همشهریان…

ادامه مطلباهدا پتو برای ارسال به زلزله زدگان خوی توسط یکی از بسیجیان پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم