اهدا پوشک بچه برای کودکان نیازمند توسط یکی از خیرین گروه جهادی شهید خدامرادی

اهدا پوشک بچه برای کودکان نیازمند توسط یکی از خیرین گروه جهادی شهید خدامرادیاز لطف شما سپاسگزاریم.شماره کارت واریز کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید خدامرادیحسینیه اعظم زنجان با ما همراه…

ادامه مطلباهدا پوشک بچه برای کودکان نیازمند توسط یکی از خیرین گروه جهادی شهید خدامرادی