اهدا چادر مسافرتی به یکی از توانخواهان

اهدا چادر مسافرتی به یکی از توانخواهان که بدلیل بی خانمانی نیاز به یک چادر داشتند و شب ها در این چادر می‌خوابند.قابل توجه م س و ل ی ن…

ادامه مطلباهدا چادر مسافرتی به یکی از توانخواهان