اهدا اسباب بازی و کتاب به خانواده های کودکان نیازمند

اهدا اسباب بازی و کتاب به خانواده های کودکان نیازمند به ارزش تقریبی یک میلیون تومان تاریخ اهدا: جمعه 23 دیماه ۱۴۰۱شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیاقلام…

ادامه مطلباهدا اسباب بازی و کتاب به خانواده های کودکان نیازمند