اهدا هزار و ۳۵۰ کیلوگرم بسته گوشت (۳۰۰۰ بسته ) به نیازمندان تحت پوشش خیریه ها، کمیته امداد امام خمینی ره ، سازمان بهزیستی به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون تومان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

اهدا هزار و ۳۵۰ کیلوگرم بسته گوشت (۳۰۰۰ بسته ) به نیازمندان تحت پوشش خیریه ها، کمیته امداد امام خمینی ره ، سازمان بهزیستی به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون تومان…

ادامه مطلباهدا هزار و ۳۵۰ کیلوگرم بسته گوشت (۳۰۰۰ بسته ) به نیازمندان تحت پوشش خیریه ها، کمیته امداد امام خمینی ره ، سازمان بهزیستی به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون تومان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

پرداخت ۸ میلیون تومان مشارکت شما نیکوکاران گرامی برای ذبح قربانی ماه صفر به حسینیه اعظم زنجان

۸ میلیون تومان مشارکت شما نیکوکاران گرامی برای ذبح قربانی ماه صفر به حسینیه اعظم زنجان جهت مشارکت در ذبح قربانی نیابتی که قرار است در ماه صفر انجام پذیرد…

ادامه مطلبپرداخت ۸ میلیون تومان مشارکت شما نیکوکاران گرامی برای ذبح قربانی ماه صفر به حسینیه اعظم زنجان

اهدا ۱۶۳ بسته گوشت به نیازمندان مجاور از محل ذبح گوساله اهدایی نیابتی یکی از خیرین به حسینیه اعظم زنجان به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون تومان

اهدا ۱۶۳ بسته گوشت به نیازمندان مجاور از محل ذبح گوساله اهدایی نیابتی یکی از خیرین به حسینیه اعظم زنجان به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون تومانزمان ذبح: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲شماره…

ادامه مطلباهدا ۱۶۳ بسته گوشت به نیازمندان مجاور از محل ذبح گوساله اهدایی نیابتی یکی از خیرین به حسینیه اعظم زنجان به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون تومان