اهدا یک عدد گوشی دست دوم سالم به مادری نیازمند

اهدا یک عدد گوشی دست دوم سالم به مادری نیازمند توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پ ۱۳ حسینیه اعظم زمان اهدا: یک خرداد ۱۴۰۲شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی…

ادامه مطلباهدا یک عدد گوشی دست دوم سالم به مادری نیازمند