اهدا گیلاس توسط یکی از خیرین جهت توزیع میان خانواده های نیازمند

اهدا گیلاس توسط یکی از خیرین جهت توزیع میان خانواده های نیازمندزمان اهدا: ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی حسینیه اعظم زنجاناقلام غیرنقدی جهت نیازمندان…

ادامه مطلباهدا گیلاس توسط یکی از خیرین جهت توزیع میان خانواده های نیازمند