توزیع ۶۶ پرس غذای گرم در شب عید سعید فطر در بین معتادان،کارتن خوابها و دستفروشان شهر

 توزیع ۶۶ پرس غذای گرم در شب عید سعید فطر در بین معتادان،کارتن خوابها و دستفروشان شهر.۱۴۰۰/۲/۲۲

ادامه مطلب توزیع ۶۶ پرس غذای گرم در شب عید سعید فطر در بین معتادان،کارتن خوابها و دستفروشان شهر

 توزیع ۵۰۰ پرس غذا ، اهدایی سپاه ناحیه زنجان

توزیع ۵۰۰ پرس غذا در بین خانواده های نیازمند محله، اهدایی سپاه ناحیه زنجان.۱۴۰۰/۲/۱۷

ادامه مطلب توزیع ۵۰۰ پرس غذا ، اهدایی سپاه ناحیه زنجان