پرداخت هزینه یکماه سرویس مدرسه کودک کم توان نیازمند

پرداخت هزینه یکماه سرویس مدرسه کودک کم توان نیازمند توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا:پنجم بهمن ماه ۱۴۰۲ شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه…

ادامه مطلبپرداخت هزینه یکماه سرویس مدرسه کودک کم توان نیازمند