کمک به تعمیر خانه خانواده ای ۵ نفره و بی سرپرست

کمک به تعمیر خانه خانواده ای ۵ نفره و بی سرپرست توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا:سوم بهمن ماه ۱۴۰۲ شماره کارت کمک…

ادامه مطلبکمک به تعمیر خانه خانواده ای ۵ نفره و بی سرپرست