اهدا ۴ کیلوگرم گوشت به ۴ خانواده یتیم توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم

اهدا ۴ کیلوگرم گوشت به ۴ خانواده یتیم به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان از محل گوسفند ذبح شده با نیت ایتام توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه…

ادامه مطلباهدا ۴ کیلوگرم گوشت به ۴ خانواده یتیم توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم

بمناسبت ایام شهادت حضرت امام صادق علیه السلام ۳۱۵ کیلوگرم (۷۰۰ بسته) گوشت تبرکی به ارزش تقریبی ۹۲ میلیون تومان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی حسینیه اعظم زنجان به خانواده های نیازمند ساکن در روستاهای محروم،مناطق کم برخوردار و حاشیه زنجان اهدا گردید

بمناسبت ایام شهادت حضرت امام صادق عليه السلام۳۱۵ کیلوگرم (۷۰۰ بسته) گوشت تبرکی به ارزش تقریبی ۹۲ میلیون تومان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی حسینیه اعظم زنجان به خانواده های…

ادامه مطلببمناسبت ایام شهادت حضرت امام صادق علیه السلام ۳۱۵ کیلوگرم (۷۰۰ بسته) گوشت تبرکی به ارزش تقریبی ۹۲ میلیون تومان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی حسینیه اعظم زنجان به خانواده های نیازمند ساکن در روستاهای محروم،مناطق کم برخوردار و حاشیه زنجان اهدا گردید