آزادی یک نفر زندانی با محکومیت مالی با مساعدت خیرین و پی گیری های خادمین افتخاری حسینیه اعظم زنجان

با مساعدت خیرین و پی گیری خادمین افتخاری حسینیه اعظم زنجان یک نفر زندانی با محکومیت مالی ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان از زندان آزاد گردید.از مسولین اداره زندان…

ادامه مطلبآزادی یک نفر زندانی با محکومیت مالی با مساعدت خیرین و پی گیری های خادمین افتخاری حسینیه اعظم زنجان