گزارش عملکرد نیمه اول سال ۹۹

به اطلاع همراهان گرامی می‌رسانددر راستای شفاف سازی گزارش عملکردگروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی از نیمه اول ۱۳۹۹ الی سه ماهه اول ۱۴۰۱ در قالب ۵ پست انتشار می یابد‌.گزارش…

ادامه مطلبگزارش عملکرد نیمه اول سال ۹۹