اهدا پوشک بچه برای کودکان نیازمند توسط یکی از خیرین گروه جهادی شهید خدامرادی

اهدا پوشک بچه برای کودکان نیازمند توسط یکی از خیرین گروه جهادی شهید خدامرادیاز لطف شما سپاسگزاریم.شماره کارت واریز کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید خدامرادیحسینیه اعظم زنجان با ما همراه…

ادامه مطلباهدا پوشک بچه برای کودکان نیازمند توسط یکی از خیرین گروه جهادی شهید خدامرادی

اهدا یکی از خیرین مبلغ ۴ میلیون تومان جهت ذبح قربانی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی بمناسبت ماه شعبان

بمناسبت ماه شعبان و اهدا یکی از خیرین مبلغ ۴ میلیون تومان جهت ذبح قربانی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی به حسینیه اعظم زنجان برای مشارکت در ذبح نیابتی پرداخت…

ادامه مطلباهدا یکی از خیرین مبلغ ۴ میلیون تومان جهت ذبح قربانی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی بمناسبت ماه شعبان

فیش های واریزی به حساب کلینیک جهت جراحی پسر ۱۶ ساله

جهت جراحی پسر ۱۶ ساله یتیم ۴ میلیون تومان به حساب کلینیک و ۶ میلیون تومان به حساب پزشک واریز گردید.از لطف و حمایت شما ممنونیم.زمان اقدام و جراحی: ۶…

ادامه مطلبفیش های واریزی به حساب کلینیک جهت جراحی پسر ۱۶ ساله