گزارش عملکرد ۳ ماهه چهارم (زمستان)سال ۱۴۰۱

گزارش عملکرد ۳ ماهه چهارم (زمستان)سال ۱۴۰۱گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیپایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان جمع کل هزینه: ۵۷۷ میلیون توماناحسان عمومی: 26 میلیون و 600 اداری و پشتیبانی: 14…

ادامه مطلبگزارش عملکرد ۳ ماهه چهارم (زمستان)سال ۱۴۰۱

یوم العباس

همه ساله روز هشتم محرم دسته عزاداری ازمحل مسجد حسینیه اعظم زنجان در خیابان فردوسی تا امام زاده سید ابراهیم حرکت می‌کند، در طول مسیر حرکت دسته نذورات و احشام…

ادامه مطلبیوم العباس

گزارش عملکرد ۳ ماهه سوم (پائیز)سال ۱۴۰۱

گزارش عملکرد ۳ ماهه سوم (پائیز)سال ۱۴۰۱گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیپایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان جمع کل هزینه ها:2,950,000,000 ريالکمک هزینه مسکن:122,400,000 ریالغذای گرم:70,000,000 ریاللوازم خانگی:25,000,000 ریالبسته های معیشتی:2,670,000,000 ريالدرمانی:42,000,000…

ادامه مطلبگزارش عملکرد ۳ ماهه سوم (پائیز)سال ۱۴۰۱