فراخوان کمک به اجاره خانه

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:پویش
  • دیدگاه‌های پست:۰ دیدگاه

خانه پدری ۶۵ ساله فرو ریخته و مادر خانواده را از زیر آوار بیرون آورده اند.خانواده ۵ نفره اینروزها حال خوشی ندارند و در مسافرخانه بسر می‌برندنیاز فوری به رهن…

ادامه مطلبفراخوان کمک به اجاره خانه