اهدا ۶۰ بسته مواد غذایی به ۶۰ خانواده بیمار، سالمند و نیازمند مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

اهدا ۶۰ بسته مواد غذایی به ۶۰ خانواده بیمار، سالمند و نیازمند مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان این بسته های غذایی توسط مسجد حسینیه…

ادامه مطلباهدا ۶۰ بسته مواد غذایی به ۶۰ خانواده بیمار، سالمند و نیازمند مجاور توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

اهدا ۱۲۵ بسته گوشت به نیازمندان مجاور از محل ذبح نیابتی حسینیه اعظم زنجان

اهدا ۱۲۵ بسته گوشت به نیازمندان مجاور از محل ذبح نیابتی حسینیه اعظم زنجانزمان اهدا: ۲۰ آبانماه ۱۴۰۲شماره کارت کمک به نیازمندان:۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیپایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان…

ادامه مطلباهدا ۱۲۵ بسته گوشت به نیازمندان مجاور از محل ذبح نیابتی حسینیه اعظم زنجان

اهدا روغن و مرغ توسط یکی از خیرین جهت توزیع میان نیازمندان

اهدا روغن و مرغ توسط یکی از خیرین جهت توزیع میان نیازمنداناز حمایت شما سپاسگزاریمشماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیپایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجاناقلام غیرنقدی جهت نیازمندان…

ادامه مطلباهدا روغن و مرغ توسط یکی از خیرین جهت توزیع میان نیازمندان