روایت مهربانی

کمک به خرید پوشینه مادری که قطع نخاع هستن به مبلغ ۱۹۳ هزار تومانپرداخت هزینه بیمه و کتاب دو دانش آموز محروم روستایی به مبلغ ۳۲۰ هزار تومانتاریخ اهدا: ۱۹…

ادامه مطلبروایت مهربانی