پرداخت هزینه درمان چشم یکی از ساکنین مجاور سالمند از محل کمک های مردمی

پرداخت هزینه درمان چشم یکی از ساکنین مجاور سالمند از محل کمک های مردمی توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه زنجانتاریخ اهدا:۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ شماره کارت…

ادامه مطلبپرداخت هزینه درمان چشم یکی از ساکنین مجاور سالمند از محل کمک های مردمی

اهدا داروهای دریافتی از خیرین به خیریه ها

اهدا داروهای دریافتی از خیرین به خیریه ها ،گروه های جهادی درمانی و هلال احمرشهر زنجان جهت تفکیک و استفاده برای بیماران نیازمند توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج…

ادامه مطلباهدا داروهای دریافتی از خیرین به خیریه ها

پرداخت کمک هزینه درمانی به خانمی که ۸ ماهه باردار هستن و بدلیل ازدواج مجدد و ترک همسر در شرایط سختی به سر می برند

پرداخت کمک هزینه درمانی به خانمی که ۸ ماهه باردار هستن و بدلیل ازدواج مجدد و ترک همسر در شرایط سختی به سر می برنددر صورتی که برای سیسمونی فرزند…

ادامه مطلبپرداخت کمک هزینه درمانی به خانمی که ۸ ماهه باردار هستن و بدلیل ازدواج مجدد و ترک همسر در شرایط سختی به سر می برند