پرداخت هزینه درمانی ۲ خانواده نیازمند توسط حسینیه اعظم زنجان

پرداخت هزینه درمانی ۲ خانواده نیازمند توسط حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا:دی ماه ۱۴۰۲ شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیپایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجاناقلام غیرنقدی(مواد غدایی، میوه،…

ادامه مطلبپرداخت هزینه درمانی ۲ خانواده نیازمند توسط حسینیه اعظم زنجان

پرداخت ۲۱۲ هزارتومان و ۳۴ هزار تومان و ۱۶۰ هزار تومان هزینه های دارو و درمان مجاورین از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی

پرداخت ۲۱۲ هزارتومان و ۳۴ هزار تومان و ۱۶۰ هزار تومان هزینه های دارو و درمان مجاورین از محل کمک های شما نیکوکاران گرامیزمان اهدا: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ شماره کارت…

ادامه مطلبپرداخت ۲۱۲ هزارتومان و ۳۴ هزار تومان و ۱۶۰ هزار تومان هزینه های دارو و درمان مجاورین از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی

پرداخت هزینه درمان کودک با مشکل نرمی استخوان به مبلغ ۷۷۲ هزار تومان

پرداخت هزینه درمان کودک با مشکل نرمی استخوان به مبلغ ۷۷۲ هزار تومانزمان اهدا: 28 مرداد ۱۴۰۲ شماره کارت کمک های نقدی: ۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳…

ادامه مطلبپرداخت هزینه درمان کودک با مشکل نرمی استخوان به مبلغ ۷۷۲ هزار تومان